Internetporadna.cz
http://text.iporadna.cz/obcan/tiskclanku.php?article%5Barticleid%5D=17854


Výsledky dotazníku pro návštěvníky

Rakušanova Andrea, Bc., DiS., 04. 09. 2008 15:21

Milí návštěvníci,
v nedávné době jsme na stránkách InternetPoradny nabízeli pro Vás dotazník v němž jsme se ptali na to, jak jste spokojeni s našimi službami, na Vaše návrhy a připomínky. Dostali jsme od Vás 189 vyplněných dotazníků. Děkujeme za Váš čas. K dispozici ke stažení je také dotazník s grafy, viz.:Dotazník s grafy

Nyní bychom rádi shrnuli jak jste na jednotlivé otázky reagovali.

1) Orientuje a pohybuje se Vám na našich stránkách přehledně a snadno?

76% z Vás je s orientací na našich stránkách spokojeno, orientujete se na nich snadno a přehledně. 20% z Vás neví nebo na tuto otázku neodpovědělo. 4% z Vás se stránky zdají nepřehledné.
Z Vašich připomínek a návrhů k této otázce uvádíme např. možnost aby po přečtení odpovědi změnila barvu, abyste se k ní už pak nevraceli nebo aby na pravém kraji zůstával seznam odpovědí i když máte některou z nich otevřenou.
Také si stěžujete, že nelze zvětšit okno na celou plochu monitoru a vy se musíte v rozdělených oknech pohybovat za pomocí šipky. Zmiňujete potíže s vyhledáváním v oblastech. Kritéria pro vyhledávání Vám připadají příliš složitá.

2) Líbí se Vám design těchto stránek?

73% z Vás odpovědělo, že se jim design stránek líbí, 21% z Vás neodpovědělo nebo uvedlo, že neví a 6% z Vás stránky co se týče vzhledu nevyhovují a některé věci by změnili.
Negativně jste reagovali na barvy. Přáli byste si barvy jemnější a tlumenější.
Změnu byste také uvítali u pohybujících se obrázků a odkazů na ploše, které mají rušivý vliv, hlavně při čtení článků. Pomohlo by Vám označení článku, aby bylo jasné do které oblasti patří.

3) Je Vám zcela jasné, která konkretní témata spadají pod jednotlivé oblasti?

Na tuto otázku jste odpověděli následovně. 73 % návštěvníků stránek se zdají témata přiřazená k jednotlivým oblastem v pořádku. 21% odpovídajících neví nebo na tuto otázku neodpověděli. 6% na si myslí, že témata přiřazená k jednotlivým oblastem nejsou dobře zvolená.

4) Pokud jste odpověděl/a na předchozí otázku NE, pomohla by Vám nápověda či stručný obsah stránky?

26 % z Vás si myslí, že jim pomůže pokud bude u oblasti nápověda, která objasní jaké témata daná oblast nabízí. 64% dotázaných neví nebo na danou otázku neodpověděli. 10%-ům odpovídajících by nepomohli ani nápovědy u daných témat.

5) Daří se Vám bez problémů zadávat dotazy na www.internetporadna.cz?

65% z Vás se daří dotazy zadávat bez problémů. 25% dotazovaných otázku nezodpovědělo nebo neví. 10%z Vás se dotaz zadat nepodařilo.

6) Pokud jste v předchozí otázce odpověděli NE, zkuste vybrat možnost či přímo napsat, v čem vidíte problém?

20 z Vás uvádí, že máte problém s formulaci dotazu. 11 Z Vašich doplňujících odpovědí se týkala zadávání ověřovacích čísel - přáli jste si jejich zrušení. Problém, který jste zmínili může nastat při zadávání delšího dotazu...
Zadávání ověřovacích čísel při vkládání dotazu jsme zavedli kvůli internetovým automatizovaným robotům („bots“), kteří prostřednictvím formuláře zadávali spamy.
Také se stává, že dostáváte jinou odpověď než jste žádali jinak řečeno „já o koze on o voze“. Chcete-li se poradit s psychologem na E-lince, nedaří se Vám zjistit heslo. Dozvěděli jsme se, že po zadání dotazu se Vám často objevilo hlášení o neplatné přezdívce.

7) Objeví se Vám vždy po zadání dotazu stránka s potvrzením o jeho přijetí?

61%- ům z Vás dojde vždy potvrzující odpověď. 27% na tuto otázku neodpovědělo a 12% nedošla potvrzující zpráva o přijetí.

8) Co na našich stránkách využíváte?


120 návštěvníků si čte již zodpovězené dotazy a 67 vyhledává odpovědi na své dotazy.
102 si čte články. Velice nás těší, že Vás zajímají i ankety, které pro Vás připravujeme a každá je pro svou oblast specifická. Tuto položku jste zatrhli 36 krát. Dále Vás zajímají odkazy na zajímavé knihy (36), diskuze s ostatními návštěvníky (47) a katalog odkazů (45).

9) Co na našich stránkách naopak nevyužíváte?

60 dotázaných odpovědělo, že nejméně využívá odkazů na knihy, které jsou na našich stránkách prezentovány. O pět lidí méně nikdy nevyužilo naší diskuze k tématům. A 37 dotázaných nikdy nevyužilo katalog odkazů. V malých poměrech se tu vyskytuje, že nikdy si nezadal dotaz nebo Vás nezajímají články k jednotlivým oblastem.

10) Co byste na našich stránkách ještě uvítali?

Nejvíce (58 z Vás) by jste uvítali, kdyby vám byli novinky (články a nové odpovědi) zasílány na e-mail. Možnost chatování zvolilo 56 respondentů. Pro řadu z Vás by byl zajímavý seznam firem, které se zabývají výrobou kompenzačních pomůcek a produktů sovisející s oblastmi poradenství na InternetPoradně (55). Jako novinku jste navrhli seznam pomůcek hrazených VZP.
Také by jste uvítali strom klíčových slov, podle kterého by jste se mohli řídit ve vyhledávači (20). Uvítali by jste i nápovědu k orientaci na stránkách www.iporadna.cz (4).

11) Je podle Vas doba odpovědi do 10 kalendářních dnů dostačující?

43% z Vás odpovědi do deseti dnů vyhovují. 28% respondentů na naši otázku neodpovědělo a 29% odpověď do deseti dnů nevyhovuje. A to hlavně v psychologickém poradenství, kde by měli být podle Vás odpovědi zajištěni do 24 hodin pokud je situace kritická. Z Vašich reakcí vyplývá, že by Vám vyhovovalo, kdyby redaktoři s INTERNETPORADNY.CZ odpovídali v rozmezí 5 – 7 dnů.

12) Pokud se nám nepodaří získat odpověď odborníka do 10 dnů, dávají operátoři na stránky odpovědi s kontakty na pomáhající organizace. Připadají Vám tyto operátorské odpovědi přínosné?

59% z Vás si myslí, že informační emaily od operátorů s informacemi a kontakty na odborníky určitě svůj význam mají. 27% z Vás na tuto otázku neodpovědělo nebo neví a 14% respondentům operátorská odpověď nestačí.

13) Pokud Vám na dotaz odpoví operátor (vypíše kontakty) máte i poté zájem o odpověď od odborníka?

62% z těch co jste odpověděli na náš dotazník by jste si přáli odpověď odborníka i po té co dostanete kontakty od operátorů. 31% z Vás na otázku neodpovědělo nebo neví a 7% si myslí, že už další odpověď nepotřebuje.

14) Navštěvujete tyto stránky opakovaně?

51% dotázaných odpovědělo, že naše stránky navštěvuje opakovaně.32% respondentů neodpovědělo nebe ne a 17% naše stránky navštíví jen jednou. Také jsme si dovolili zveřejnit některé vaše odpovědi.

Na tuto otázku se nám dostalo velice zajímavých reakcí. Někdo naše stránky navštěvuje kvůli článkům, které jsou pro něj zajímavé s ohledem na jeho zdravotní nebo i sociální problémy. Další z Vás se rádi vrací pro odpověď, protože byly s naší službou spokojení. Pak jsou tu ti, kteří se formou našich odpovědí vzdělávají nebo se jen tak informují a mají pocit, že jsou lépe připraveni na boj s úředníky. Také jsou mezi Vámi ti, kteří rádi využívají diskuze k popovídání si s lidmi, kteří mají stejné problémy, necítí se být pak ve svých problémech tak osamoceni.

15) O našich stránkách jste se dozvěděl/a z tohoto zdroje informací:

Nejčastěji se o našich stránkách dovídáte s internetových vyhledávačů jako je google nebo seznam.cz (94). Dalším zdrojem, kde se o našich službách dovíte jsou internetové stránky jiných spolupracujících organizací (46). Často nás také doporučí pracovník ze sociální, zdravotní nebo poradenské služby (25). Jsme Vám také doporučeni přes vaše známé (9), kteří naší služby již využili nebo jste si náš našli v časopisech (Vozíčkář, Můžeš, DigiZORA) a novinách (13). O našich službách jste se také dozvěděli pomocí upoutávek v knihovnách a při hodinách sociologie na PdF UP.

16) Chcete nám ještě něco sdělit k námi poskytovaným službám?

Na tuto otázku jste vznesli pár připomínek, které by Vám usnadnili nebo zpříjemnili využití našich stránek. Mezi ně patří větší kontrola diskuze, aby se v ní neobjevovali nevhodné příspěvky. Nevíte kde hledat odpovědi na své dotazy. I že dotazy jsou někdy velice provokativní a nesrozumitelné, proto se může stát, že redaktor odpoví a návštěvník stránek není s jeho odpovědí spokojený.
Na naše služby jsme dostali mnoho kladných a povzbuzujících odpovědí, za které velice děkujeme.
Dotazník pro Vás zpracovali:
Květa Žurková – dobrovolnice, Bc. Andrea Rakušanová – operátorka, Michaela Pitáková, DiS. - sociální pracovniceKomentáře:


Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .