SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
11. 09. 2020 13:44 - Barča
majetkoprávní vztahy: insolvence
Dotaz Insolvence:Ráda bych se zeptala jak se obrátit na soud s žádostí o kontrolu činnosti mého insolvenčního správce.Důvod k této žádosti – žádala jsem správce s prosbou o vysvětlení jak naložil se zaslanou větší finanční částkou kterou mi zaslali s důchodového, ani po 5 měsících mi neodpověděl, vlastně se mnou nekomunikuje vůbec. Pokud zasílám nějaké doplňující informace e-mailem nikdy mi není schopen ani potvrdit doručení,takže ani nevím zda zprávu převzal,i přes opakované žádosti aby byl tak moc hodný a alespoň odklikl doručení e-mailu – nikdy se tak nestalo.Vím že ze zákona nevzniká správci povinnost se mnou komunikovat,přesto si myslím že v takovém to případě mám na odpověď nárok.Moc Vás prosím je nějaký daný formulář ,případně nějaké rady kde se dočíst jak se obrátit na soud o kontrolu jeho činnosti.Jaké náležitosti musí být uvedeny.Nebo v tomto případě nemám žádnou možnost ani nárok žádat soud o přezkoumání o jeho činnosti.Děkuji za odpověď.

17.09.2020 12:45: Škůrková Eliška, Mgr.
Dobrý den, děkujeme za důvěru, kterou jste projevila zadáním dotazu naší iPoradně.

Píšete, že s Vámi nekomunikuje insolvenční správce a že Vám nedal vysvětlení, jak naložil s větší finanční částkou, která do oddlužení přišla z důchodu; nepotvrzuje doručení dokumentů a informací, které mu posíláte e-mailem, což je pochopitelně pro Vás nepříjemné, protože nevíte, jestli je pak ve Vašem řízení vše v pořádku. Jak píšete, ze zákona nevzniká správci povinnost s dlužníkem komunikovat a podrobně mu vysvětlovat svůj postup, chápu však, že spolupráce je mnohem příjemnější pokud komunikují obě strany. Ptáte se, jakým způsobem požádat soud o kontrolu jeho činnosti.

Než se pustíme do náležitostí stížnosti k soudu, projděte si prosím záznamy v insolvenčním rejstříku, který najdete na isir.justice.cz, kam zadáte své iniciály a najdete své řízení. Ins rejstřík obsahuje všechny důležité dokumenty a měl by obsahovat i infomrace, které Vám teď chybí.

Co se týče toho, jak naložil s větším obnosem z důchodu - mělo by to být patrné z tzv. Sdělení správce o plnění oddlužení (najdete v insolvenčním rejstříku v Oddíle B - Řízení po úpadku), je to tabulka, kterou každého půl roku správce vypisuje. Obsahuje sloupec za každý měsíc, takže pokud byla vyšší částka z důchodu vyplacena například v dubnu, tak ve sloupci - rok: 2020, měsíc: 04 najdete kolik byl váš příjem včetně této mimořádné vyšší částky a když projdete sloupečkem níže uvidíte, kolik si vzal na odměně a kolik z toho dostali věřitelé.
Pokud posíláte správci důležité infomrace a dokumenty, měl by je dávat do insolvenčního rejstříku a tím si můžete ověřit, že mu přišly. Insolvenční rejstřík obsahuje naprostou většinu dokumentů, které správci nebo i na soud posíláte vy jako dlužník, ale i to, co posílají věřitelé, stejně tak důležitou komunici mezi Vámi a správcem. Nejdůležitější dokumenty jsou navíc dlužníkovi vždy posílány písemně.

Jestliže rejstřík požadované infomrace neobsahuje, můžeme se domnívat, že správce neplní svou funkce tak, jak by měl (jesltiže se jeho postup jeví jako nepřiměřený a poškozující účastníky řízení, případně jinak ztěžující průběh insolvenčního řízení) a pak si na něj lze u soudu stěžovat. Můžete požádat soud, aby insolvenčnímu správci uložil se k Vašim dotazům vyjádřit. Odpověď insolvenčního správce pak bude zveřejněna v insolvenčním rejstříku. Žádost, resp. stížnost se podává k insolvenčnímu soudu, pod kterým Vaše řízení probíhá.

Stížnost na insolvenčního správce se nepodává na předem připraveném formuláři, můžete ji napsat volnou formou a podat ji písemně. Musí z ní jasně vyplývat, kdo ji podává, které věci se týká a čeho a proč se stěžovatel domáhá. Stížnost by měla obsahovat:
- identifikaci stěžovatele (jméno a příjmení u fyzické osoby, název u právnické osoby) a jeho status v řízení (dlužník, věřitel apod.) a adresu pro doručování,
- identifikaci příslušného insolvenčního řízení (spisovou značku řízení - najdete v insolvenčním rejstříku pod svým jménem),
- identifikaci insolvenčního správce (jméno a příjmení u fyzické osoby, název u právnické osoby),
- popis skutečností, ve kterých vidíte pochybení insolvenčního správce,
- co navrhujete (uložení pořádkové pokuty, zproštění správce funkce apod.),
- datum a místo sepsání žádosti a podpis stěžovatele.

Stížnost příslušnému insolvenčnímu soudu zašlete poštou, oscanovanou e-mailem nebo do datové schránky nebo podejte osobně na podatelně soudu. Stížnost soud zveřejní v insolvenčním rejstříku a následně vyzve správce k vyjádření a vysvětlení o jeho postupu. Pokud je stížnost důvodná, rozhodne o dalším postupu. Více informací naleznete přímo na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti: https://insolvence.justice.cz/casto-podavane-stiznosti/stiznost-na-insolvencniho-spravce/

Držím palce, ať je další průběh insolvenčního řízení co nejlepší.

S pozdravem
Mgr. Eliška Juřičková, DiS.
sociální pracovnice služby odborné sociální poradenství
z.s. InternetPoradna.cz
Wurmova 7, 779 00 Olomouc

tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .