SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
09. 04. 2018 12:49 - karel
občanskoprávní vztahy: sousedské spory
DOBRÝ den , obracím se Vás zdali mne pomůžete s odpovědi. Bydlíme v rodinném domku a v ulici kde mame obecní cestu parkujem u baraku dvě auta.Za náma je ještě domek,bývalý majitel si nestěžoval , ale nyní po prodeji nový si stěžuje,prý je to obecní cesta a nesmí tam parkovat auta i když parkujem u plotu a vedle auto přejede.Nemáme možnost kde jinde parkovat.Jenže on taky vlastně parkuje na obecni cestě,neuvědomuje si to, ale on je poslední barák a tam cesta konči.Pořad jen vyhrožuje,ale jsem mu již řekl,at i on si dává auto z cesty pryč,když je obecní,na to mne řekne , že on už je poslední, takže si tam může parkovat.Prosím Vas, jakej na to máte vy názor, at jsem trochu obeznámen. Děkuji

16.04.2018 17:06: Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.
Dobrý den,

podle ustanovení § 25 odst. 3 Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, musí při parkování zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Komunikace na území obce patří mezi veřejná prostranství, která jsou bezplatně přístupná každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání. Pokud však určitá osoba užívá veřejné prostranství neobecným způsobem, jedná se o zvláštní užívání. Zvláštní neboli konkrétní užívání omezuje či znemožňuje užívání obecné, proto má obec právo za takové užívání požadovat poplatek (§ 34 Zákona o obcích; § 25 Zákona o pozemních komunikacích).
Parkování vozidla na obecní komunikaci se považuje za zvláštní užívání veřejného prostranství. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa se vybírá místní poplatek v sazbě až 10,- Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Přesnou sazbu určuje obec v závazné obecní vyhlášce. Ve vyhlášce jsou vyjmenována místa považovaná za veřejná prostranství. Když obec ve vyhlášce neuvede místní komunikace jako zpoplatněná veřejná prostranství, za parkování se na místních komunikacích poplatek neplatí (§ 4 Zákona o místních poplatcích).
Povolení k vyhrazení trvalého parkovacího místa vydává obecní úřad. Doporučujeme Vám, abyste se obrátili na Váš obecní úřad (odbor dopravy nebo odbor správy poplatků) a informovali se, zda obec vydala vyhlášku upravující užívání veřejného prostranství. Pokud vyhláška existuje, můžete požádat o vyhrazení trvalého parkovacího místa, čímž předejdete sporům se sousedem. Nevydala-li obec závaznou vyhlášku, můžete veřejné prostranství využívat bezplatně, pokud zachováte průjezdnost cesty.

S pozdravem Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s.


tisková verze dotazu

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .