SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři

Kdo vám uhradí škodu, která vás postihne v obchodě či v restauraci

Novinky.cz, 16. 08. 2017 10:19

Způsobí-li vám někdo škodu, měl by vám ji uhradit. Pokud se vám ale stane v obchodě či v restauraci, záleží na tom, kdo ji zavinil. Ne vždy je za ni zodpovědný provozovatel prodejny.

Možná se vám už někdy stalo, že vám nepozorný číšník v restauraci polil šaty kávou, nebo jste v obchodě uklouzli na mokré podlaze či vám svou nepozorností způsobil újmu jiný zákazník.

Rady a tipy, jak se v takové situaci zachovat a kdo je povinen vám případnou škodu uhradit, přinášíme ve spolupráci se spotřebitelskou organizací dTest.

Kdy je zodpovědnost na straně provozovatele
Odpovědnost provozovatele prodejny za to, co se v jejích prostorách děje, je sice široká, ale ne neomezená. Na jeho vrub tak jdou jen škody, které způsobí jeho zaměstnanci nebo které mají původ v provozu prodejny.

„Není důležité, zda ke škodě došlo proto, že některý zaměstnanec zanedbal své povinnosti, a zda se škodě dalo či nedalo předejít. Provozovatel odpovídá za vše, co provozem své prodejny způsobí, i kdyby při své činnosti neporušil žádnou zákonnou povinnost,“ upřesnil Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Za zákazníky provozovatel nezodpovídá
Zcela jinak tomu bude, pokud vám škodu způsobí svým zaviněním jiný zákazník. Za to již provozovatel prodejny neodpovídá a hojit se tak můžete jen na konkrétním viníkovi. Správná reakce vám v podobné chvíli může ušetřit mnoho nepříjemností.

V případě, že se viník nehody, která vám způsobila nějakou škodu, chová rozumně a je ochoten vše napravit, můžete se s ním v klidu dohodnout.

Horší situace nastane, pokud viník vezme tzv. do zaječích a bude se snažit uniknout. „Poškozený je oprávněn proti škůdci sám zakročit a přiměřeným způsobem si vynutit jeho součinnost. To ale platí jen pro případy, kdy je zjevné, že by pomoc orgánu veřejné moci přišla příliš pozdě,“ upozornil Zelený.

V praxi to znamená, že pokud začne viník z místa činu utíkat, smíte mu vhodným způsobem zabránit v opuštění prodejny až do doby, než na místo dorazí policie. Ta může viníka vyzvat k prokázání totožnosti, má-li na tom jiná osoba právní zájem.

„Pokud navíc jednání pachatele naplňuje znaky trestného činu nebo přestupku, ujme se policie i dalšího postupu ve věci a měla by celý případ prošetřit. Jinak vám může pomoci alespoň k získání informace, proti jaké konkrétní osobě podat žalobu na náhradu škody,“ doplnil Zelený. Pozdější odhalování totožnosti viníka nemusí být jednoduché ani tehdy, pokud je v prodejně nainstalován kamerový systém.

Škodu je třeba prokázat
O pomoc můžete požádat i vedoucího prodejny nebo některého ze zaměstnanců. Pokud bude poškozeno i vystavené zboží, bude zřejmě i v jejich zájmu zjistit si totožnost pachatele.

Celou událost je také vhodné zdokumentovat a výši škody přesně vyčíslit. Před soudem nestačí jen ukázat na viníka prstem, ale musíte existenci škody a okolnosti jejího vzniku prokázat. Jako důkaz vám mohou posloužit třeba výpovědi jiných zákazníků, kteří incident viděli. Budou-li k tomu svolní, vezměte si na ně určitě kontakt.

„Poškozený by měl nejméně sedm dní před podáním žaloby k soudu zaslat viníkovi výzvu k uhrazení dlužné částky. V opačném případě totiž nebude u soudu oprávněn žádat o náhradu nákladů řízení,“ doplnil Zelený.


tisková verze článku


Přidejte komentář:

přezdívka:
e-mail:
Pro ověření prosím vepište do políčka následující číslo číslicemi.
Příklad: stojedenáct = 111.
slovy: devětset tři
číslicemi:
 


Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .