SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
TĚLESNÉ POSTIŽENÍ
MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ
DROGY A ZÁVISLOSTI
OBČANSKÉ PORADENSTVÍ
DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ
PSYCHOL.PORADENSTVÍ
MENŠINY A CIZINCI
ZAMĚSTNANOST

Naši partneři
PREVENCE

DVOŘÁK D.: Metodika vzdělávacích programů prevence drogových závislostí , Filia, Praha 1995
DVOŘÁK, D.: Drogy a vaše dítě , P - centrum, Olomouc 1996 a 2000
HAJNÝ, M., KOŘÍNEK.R, MAJER, M.: Drogy a rodina , P - centrum, Olomouc 2004
HAJNÝ, M.: O rodičích, dětech a drogách , Grada Publishing, Praha 2001
NEŠPOR, K., CSÉMY, L.: Alkohol, drogy a vaše děti - Jak problémům předcházet, jak je rozpoznávat, jak je zvládat , BESIP, Praha 1997
NEŠPOR, K.: Jak pomoci dětem odmítat alkohol a drogy aneb Prevence v rodině , IDEA, Jihlava, 1996
NEŠPOR, K.,CSÉMY, L., PERNICOVÁ, H.: Metodika prevence škod působených návykovými látkami za aktivní účasti předem připravených vrstevníků (peer programy) na školách , Učitelské noviny, 97, 1994, č.23, s.16-17 a č.24, s.16-18.
NEŠPOR, K. a kol. Prevence problémů působených návykovými látkami. Besip, Praha 1994
NEŠPOR, K.: Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření a lepších věcech , Portál, 1995
NOVÁKOVÁ,D.: Metodika drogové prevence pro MŠ a první stupeň ZŠ , Filia, Praha 2001
PRESL, J.: Drogová závislost - Může být ohroženo i vaše dítě? Maxdorf, Praha 1995
SKALÍK, I.: Realizace programů primární prevence. sborník AIDS A DROGY. Česko-slovensko-Švýcarská zdravotnická společnost, Praha 1996
SKALÍK, I.: PREV-CENTRUM, realizace programů primární prevence drogových závislostí. Praktický lékař, 76, 1996
SKALÍK, I., KUDA, A. POČAROVSKÝ,O.: Jsou ohroženy naše děti? PREV-CENTRUM, Praha 1997
Pedagogové proti drogám , MŠMT, Praha 1999
Rozhodni se. (překlad anglického manuálu prevence), Státní zdravotní ústav, Praha 1994

LÉČBA A REHABILITACE

DVOŘÁK a kol., Marketingová studie léčby a sociální rehabilitace drogově závislých , Filozofická fakulta UP a P-centrum, Olomouc 1998
Mezinárodní klasifikace nemocí. 10 revize, Duševní poruchy a poruchy chování, popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka , Psychiatrické centrum 1992
KALINA,K a kolektiv.: Drogy a drogové závislosti , Úřad vlády 2004
KRÁLÍKOVÁ, E.,KOZÁK, J.T.: Odvykání kouření , MAXDORF, Praha 1998
NERAD, M., NERADOVÁ, L.: Drogy a mýty , Votobia, Olomouc 1998
NEŠPOR, K.: Jak překonat problém s hazardní hrou. Sportpropag, Praha 1996
NEŠPOR, K.: Jak překonat problémy s alkoholem vlastními silami. Sportpropag, Praha 1996
NEŠPOR, K., CSÉMY, L.: Léčba a prevence závislostí , Psychiatrické centrum, Praha 1996
NEŠPOR, K.: Návykové chování a závislosti Portál, Praha 2000
ROTGERS, F. a kol.:Léčba drogových závislostí , Grada Publishing, Praha 1999
Sborník: Drogy ze všech stran. Filia, Praha 1995
SKÁLA J. a spol.: Závislost na alkoholu a jiných drogách , Avicenum, Praha, 1987
ŠVESTKA, J. a kol.: Psychofarmaka v klinické praxi , Grada Publishing, Praha 1995
ZÁBRANSKÝ, T. a kol.: Drogy na předpis , Votobia, Olomouc 1998
GRIFFIT, E.: Záhadná molekula - Mýty a skutečnosti o alkoholu , Lidové noviny, Praha 2004

tisková verze strany

Server InternetPoradna provozuje občanské sdružení InternetPoradna.cz.
ISSN 1801-5190 © InternetPoradna.cz, 2001-2013.
Licence Creative Commons
InternetPoradna.cz, jejímž autorem je InternetPoradna.cz, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported .